За контакти

телефони за връзка и карта към декоративния разсадник

Страницата е преместена на адрес http://introbg.eu/

      СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" се занимава с производство на декоративни дървета и храсти, както и със семепроизводство. Дружеството е основано през 1989 г. Разсадникът се намира до гр. Стара Загора, което гарантира удобен транспорт до всяка точка на България. Работи с технология за контейнерно производство по европейски образец и стандарти. Продукцията е с изключително високо качество и се разпространява в цяла България.

Асортимента от растения е изключително богат и е съобразен с климатичните условия в България. Приоритет е не само добрият търговски вид, но и жизнеспособността и оцеляемостта на всички предлагани сортове. Растенията могат да се използват както за външно, така и за вътрешно озеленяване. Основната част от продукцията е в едно-, дву- и трилитрови саксии. Благодарение на технологията на производство, всички дървета и храсти, произведени от нас, са със 100% прихващане при засаждане в почва.

За улесняване на товарно-разтоварните работи при големи поръчки съществува и възможност за палетизиране на растенията в разглобяеми бокс-палети 120х110х105 см.

Предлагаме преференциални условия и цени за озеленителни фирми.

Фирмата е член на Асоциация на производителите на декоративни растения в България (http://nurserybg.eu/)

Оферта растения

оферти за дребноразмерни и едроразмерни растения

Оферта семена

оферта за добив на семена

Снимки от разсадника

снимки на растения в разсадника

Програми

софтуерни продукти с насоченост към разсадници и градински центрове


Разрешение за производство от ИАСАС Удостоверение за вписване в регистъра на ИАСАС Декларация за съответствие Регистрация към РСРЗ